HOE WIJ OMGAAN MET UW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geven wij aan hoe wij hiermee om gaan. Wij zijn nog aan het ontdekken wat er wel en niet op ons van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Wij zullen deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

ONZE PRIVACYVERKLARING

01 mei 2018

Identiteit

Onze identiteit is Koel ICT. Wij staan als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 57680701.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris

De volgende gegevens slaan wij op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; inloggegevens van websites, indien van toepassing bestanden van de klant, mailwisseling tussen de klant en Koel ICT.

 

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop wij uw gegevens opslaan zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van ons werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie

In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat ligt in niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat wij uw gegevens geven aan een collega internet specialist. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met u, nadat u en wij dit met elkaar overeengekomen zijn.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie; e-mail programma, CRM systeem, op onze website waar u het aanmeldformulier invult. De beveiliging van onze gegevens zijn basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username. Ons netwerk wordt beschermd door een firewall. Onze website is beveiligd tegen inbreuk en hacking en voorzien van een SSL certificaat. Onze telefoons synchroniseren met deze gegevens. Deze zijn beschermd met een code en wachtwoorden. Per medewerker zijn afhankelijk van de functie, autorisaties toegekend. Inventarisatie van deze autorisatie en bewaking hiervan, is vastgelegd door de verwerking verantwoordelijke Daarnaast werken wij in de Cloud. Ook deze is beschermd met een password en username. Onze router voor de Wifi is beschermd met een degelijk password, welke 3 maandelijks wordt vernieuwd.

Met enige regelmaat schonen wij onze gegevens op. Gegevens van relaties met wie wij verder geen contact meer hebben, worden na 2 jaar verwijderd uit onze systemen.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkers Overeenkomsten met de partijen van wiens diensten wij gebruik maken.

Aansprakelijkheid:

Wij, noch ons bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvinden zonder mijn toestemming. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Algemene voorwaarden Koel ICT

Toestemming

Iedereen die ons contactformulier gebruikt en/of een opdracht verleent, geeft aan dat wij zijn of haar gegevens mogen opslaan op de manier hierboven aangegeven en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Inzage

U heeft ten allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Onze financiële administratie verwerken wij in Acumulus. Hier vindt u de link naar hun verwerkersovereenkomst

Onze klantgegevens verzamelen wij in ZOHO. De privacy policy vind je hier.